Có nên để bả khô tự nhiên?

Trong bất cứ bả nào cũng có xi măng, chỉ là vấn đề nhiều hay ít. Dù bất kỳ hoàn cảnh nào xi măng cũng cần nước để ninh kết. Vì thế, chúng ta không tìm cách để tường bả nhanh khô hơn, mà thậm chí nếu nhanh khô quá chúng ta phải cấp thêm nước cho tường bả. Rất nhiều thợ thi công không biết điều này, họ đóng kín cửa phòng và bật điều hòa làm bả nhanh khô. Như vậy đã rút nước ra khỏi bả, khiến bả không thế đóng rắn được. Khi vượt qua thời gian đóng rắn mà vẫn không có đủ nước, bả sẽ sượng, dễ bục vì không đóng rắn được toàn bộ.

Người tiêu dùng (chủ công trình) cần rất quan tâm đến công trình của mình. Trong giai đoạn tường bả, cần tạo điều kiện để đơn vị thi công giãn ra, và có dưỡng nước cho tường bả. Như vậy, công trình mới có thể bền vững, đẹp như mới trong nhiều thập kỷ.

Copyright © 2019 Roxo