Hội Thảo - Nhựa và Phụ Gia cao cấp cho Sơn

Ngày 27/2/2018: Roxo paint tham dự hội thảo của một nhà cung cấp nguyên liệu & phụ gia đa quốc gia, các dòng sản phẩm của tập đoàn này đều thuộc phân hệ cao cấp. Tập đoàn Reda còn có mặt trên rất nhiều lĩnh vực & ngành nghề khác.

 

Copyright © 2019 Roxo