Kết hợp nó với một trần nhà

Kết hợp nó với một trần nhà chủ đạo sáng màu
Làm sáng không gian bằng cách sử dụng tông màu mù tạc cho trần tiền sảnh.
source: dulux.vn

Copyright © 2019 Roxo