Roxo trình bày 10 phút 20/6/2018

Ngày 20/6/2018, đại diện công ty sơn Roxo là ông Nguyễn Trường Xuân An đã trình bày về doanh nghiệp và lợi điểm độc nhất của nhãn hiệu sơn Roxo trong thị trường hiện nay. Bên cạnh sự rõ ràng trong truyền thông về cơ chế hoạt động của Roxo, ông Nguyễn Trường Xuân An cũng thể hiện rõ các đối tác cần tìm và hợp tác trong quá trình kinh doanh, để đưa về lợi ích hiệu quả nhất cho người tiêu dùng.
Hãy xem video về bài trình bày của ông Nguyễn Trường Xuân An: https://youtu.be/n31LqDEaNII

 

Copyright © 2019 Roxo