Sử dụng sự tương phản để tạo kịch tính

Các điểm nhấn sẫm màu tạo thêm chiều sâu cho tường nền màu trung tính nhạt.

source: dulux.vn

Copyright © 2019 Roxo