5 Lưu ý khi sử dụng sơn ánh kim dùng cho tường nhà

Bạn muốn sử dụng sơn ánh kim dùng cho tường nhà ? Rất đơn giản vì sơn ánh kim cũng là sơn tường mà thôi. Cũng sử dụng sơn lót và sơn màu. Cũng có loại dùng cho trong nhà. Cũng có loại dùng cho cả trong nhà và ngoài trời. Bạn chỉ cần lưu ý những đặc tính cơ bản sau đây của sơn ánh kim:

1. Sơn ánh kim có cỡ hạt mịn như sơn tường và cũng có cỡ hạt to mắt thường có thể quan sát được.

2. Sơn ánh kim cỡ hạt mịn có kích thước hạt màu từ 60 micron trở xuống thì thi công như sơn tường.

3. Sơn ánh kim có cỡ hạt từ 100 micron trở lên thì thi công khác sơn tường. Trên nền nhẵn khó lăn và khó quét. Lô sẽ bị trượt và khi quét sẽ tạo vết chổi. Muốn thi công an toàn chúng ta có nhiều cách khác. Ví dụ như phun máy. Còn trên nền nhám (tường không bả) chúng ta vẫn lăn lô và quét chổi được.

4. Sơn ánh kim bị xuyên sáng hoàn toàn hoặc xuyên sáng một phần tuỳ theo mỗi mã màu. Khả năng che lấp của sơn ánh kim kém hơn sơn tường. Muốn sử dụng hiệu quả sơn ánh kim chúng ta nên sử dụng màu nền tương đồng. Màu nền tương đồng chính là sơn tường có màu tương tự như màu sơn ánh kim. Sau khi lăn sơn lót chống kiềm thì lăn 2 lớp sơn màu tương đồng và cuối cùng lăn 2 lớp sơn màu ánh kim.

5. Do tính chất xuyên sáng và nhiều cỡ hạt to nhỏ khác nhau nên chúng ta có rất nhiều cách thi công sơn ánh kim. Thi công bằng lô, chổi, chổi quét chữ X, bàn kéo răng cưa, bàn mài bóng, dụng cụ tạo hoa văn.

Copyright © 2019 Roxo