Đắm mình trong màu chàm mạnh mẽ

Màu chàm và xanh dương đậm tạo cảm giác đam mê và tràn đầy năng lượng.

source: dulux.vn

Copyright © 2019 Roxo