Lợi ích và bất cập của máy pha màu

Sử dụng máy pha màu:
 • Lợi điểm:
  • Nhanh gọn, tiện lợi
  • Xử lý tình huống gấp
  • Có đầu tư, cảm giác uy tín, tin cậy
  • Giá niêm yết theo hệ thống máy
 • Bất cập:
  • Sự lệch màu: 
   • Trên màn hình vi tính
   • Trên vật liệu khác nhau khi lựa chọn
   • Màu không đồng đều khi lắng trong ống đựng màu
   • Công trình có sự không đồng nhất giữa màu nhà máy và màu máy pha
   • Có thể có sự trà trộn của các màu ngoài luồng vào
  • Giá:
   • Cao hơn giá sản phẩm trực tiếp từ nhà máy
Sử dụng màu từ nhà máy:
 • Lợi điểm:
  • Màu chuẩn
  • Tín nhiệm về nguồn gốc rõ ràng, chất lượng sản phẩm gắn liền với năng lực nhà máy
  • Giá thành rẻ hơn pha máy
 • Bất cập:
  • Sự tiện lợi, chờ đợi màu từ nhà máy, gián đoạn thời gian thi công nếu không biết sắp xếp

 

Copyright © 2019 Roxo