Sử dụng màu mận đậm

Sử dụng màu mận đậm để tạo sự trang nhã mang tính thời đại
Sử dụng sắc tím đậm làm nổi bật đại sảnh chính dẫn vào nhà.
source: dulux.vn

Copyright © 2019 Roxo