Thiện nguyện cùng Mikuni Dental & BNI Power

CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN 
Ngày 10/3/2018, các thành viên của Roxo paint tham gia chương trình thiện nguyện hỗ trợ các em nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình
Chương trình thực hiện với sự đóng góp rất lớn từ các thành viên nha khoa Mikuni, giúp đỡ bảo vệ hàm răng của các trẻ, bôi Vecni Flor chống sâu răng.
Với tỷ lệ 10 cháu không sâu răng trong 118 cháu được khám. Số lượng còn lại đều đang có tình trạng răng miệng hết sức tồi tệ.

Copyright © 2019 Roxo