Thi công sơn lót Roxo CK1 như thế nào là tốt?

Theo quy trình hướng dẫn chuẩn của Roxo, sơn lót Roxo CK1 cần pha loãng tới 50% nước để đạt hiệu quả tối ưu cho công trình. Các giai đoạn thi công cơ bản như sau:

  • Vệ sinh khô, sau đó vệ sinh ướt tường (không bả) và tưởng bả (đối với tường bả).
  • Lăn 1-2 lớp lót chống kiềm Roxo CK1 đã pha loãng nước 50%. 2 lớp sơn chống kiềm đảm bảo bề mặt tường được phủ trắng đều, kín, và khả năng chống kiềm tối ưu.

Pha nước loãng ra với sơn lót chống kiềm giúp sơn có khả năng thấm sâu hơn vào chân tường. Như vậy sơn theo cơ chế nhuộm tường hơn là lớp áo mỏng dính lên tường. Tham khảo: FAQ: Vì sao cần pha nhiều nước sạch với sơn lót chống kiềm.

Copyright © 2019 Roxo