Về chúng tôi

Sản phẩm tuyệt với dành cho người tuyệt vời

Tầm nhìn

"Thế giới lộng lẫy nhờ khoác lên từng bề mặt lớp áo diệu kỳ" 

Sứ mệnh

"Kiến tạo thế giới lộng lẫy nhờ khoác lên từng bề mặt lớp áo diệu kỳ"

Giá trị văn hóa

Nắm bắt sự thịnh vượng bằng trí sáng tạo và hành động với lòng chính trực

Giá trị văn hóa Roxo nằm ở cụm từ C.I.A - Creativity, Integrity, Abundance. Chúng tôi tin tưởng rằng khi chúng tôi sáng tạo tìm giải pháp cho thị trường dựa trên những nguyên tắc đạo đức và hành động chính trực nhất quán, chúng tôi sẽ giúp cho thế giới giàu đẹp, văn minh, lộng lẫy, và thịnh vượng hơn.Đội ngũ của chúng tôi