Roxo paint Phiên bản Hệ thống 10.0-20190710

Thông tin về Roxo paint instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

App Odoo Customize(Backend Debranding Title,Language,Documentation,Quick Debug,Delete clear)
Keyword: odoo debrand, odoo debranding, customize my odoo. Quick customize and debranding your own Odoo. Quick debug, Language Switcher, Online Documentation Access,Delete test data.
CRM
Tiềm năng, Cơ hội, Các hoạt động
Dynamic Workflow Builder
Dynamic Workflow Builder
Dự án
Dự án, Tác vụ
Quản lý Kho
Kiểm kho, Logistics, Quản lý kho
Sản xuất
Lệnh sản xuất, Định mức nguyên liệu, Định tuyến
Bán hàng
Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn
Chấm công
Thảo luận
Thảo luận, Email, Tin tức
Quản lý kỳ nghỉ
Nghỉ lễ, cấp phát ngày nghỉ và yêu cầu nghỉ
Xuất hóa đơn
Gửi Hóa đơn và Theo dõi thanh toán
Tài chính và kế toán
Kế toán tài chính và kế toán quản trị
Issue Tracking
Hỗ trợ, theo dõi lỗi
Năng suất
Sticky notes, Collaborative, Memos
Xây dựng website
Xây dựng website doanh nghiệp
Thương mại điện tử
Bán sản phẩm trực tuyến
Quản lý thu mua
Đơn bán hàng, Nhận hàng, Hóa đơn NCC
Danh mục nhân viên
Công việc, Phòng ban, Chi tiết nhân viên
Quản lý vào ra
Quản lý điểm danh của nhân viên
Quy trình tuyển dụng
Việc làm, Tuyển dụng, Ứng viên, Phỏng vấn
Theo dõi Chi tiêu (Nhân viên)
Xác nhận chi phí, xuất hóa đơn
Bảng điều khiển
Tạo bảng thông tin tuỳ biến của bạn
Danh bạ các Liên hệ
Khách hàng, Nhà cung cấp, Đối tác,...
MuK Documents
Document Management System
Sale Order Excel
Prints Excel Report based on sale order status,salesperson.
Khảo sát
Tạo khảo sát, lựa chọn câu trả lời và in kết quả
Các Chiến dịch gửi email hàng loạt
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Ăn trưa
Đặt ăn trưa
Thiết bị
Thiết bị, Tài sản, Phần cứng Nội bộ, Theo dõi Phân bổ
Lịch
Lịch cá nhân & chia sẻ
Blogs
Tin tức, Blogs, Thông báo, Thảo luận
Thuyết trình
Share and Publish Videos, Presentations and Documents
Diễn đàn
Diễn đàn, Câu hỏi thường gặp, Hỏi&Đáp
Quản lý phương tiện
Phương tiện, thuê mượn, bảo hiểm, chi phí
Chat trực tuyến ở Website
Website Live Chat with Visitors/Customers
Quản lý sửa chữa
Repair broken or damaged products